Fundamental
请填写正确信息,我们的工作人员会尽快通过邮箱与您联系

如果您未能收到我们的回复,请您拨打我们的电话(07)  5532 7836 或者发邮件至 [email protected]咨询

联系电话:(07)  5532 7836 周一至周五: 7.30am至5pm

                                                       周六:9am至5pm

地址:11 Davenport Street, Southport (黄金海岸中国城)

  姓名 (必填)

  邮箱 (必填)

  电话 (必填)

  人数

  选课时间(必填)

  信息